Ponudba izobraževanja:

»Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«

Projekt »Le z drugimi smo« bomo izvajali BREZPLAČNO po vsej Sloveniji na treh ravneh:

1. usposabljanje celotnih vzgojiteljskih/učiteljskih/profesorskih zborov
2. regijska usposabljanja (različni vzgojno-izobraževalni zavodi)
3. nacionalna usposabljanja (v prostorih ZRC SAZU, Ljubljana)

Več o ponudbi profesionalnega usposabljanja v programu »Le z drugimi smo« dobite v Katalogu profesionalnega usposabljanja »Le z drugimi smo« in tu v Zgibanki.

Srečanje srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine

Mladi raziskovalci novejše slovenske zgodovine so vabljeni k sodelovanju pri raziskovalnih projektih. Organizacijski odbor pripravi vsako leto temo za naslednje šolsko leto. Raziskujejo lahko vsi srednješolci v Sloveniji. Srečanje organizirajo Zavod RS za šolstvo, Slovensko sociološko društvo, Zveza zgodovinskih društev in Društvo učiteljev zgodovine Slovenije v sodelovanju z Körber-Stiftung iz Hamburga.

Več informacij in razpisno dokumetacijo dobite na stran http://eustory-slovenija.naspletu.com/

Strokovni simpozij

      Spoštovani! Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira zanimiv strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob tem tudi 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pri obveščanju o dogodku in zbiranju...

več...

Strokovni simpozij

      Spoštovani! Društvo učiteljev zgodovine Slovenije organizira zanimiv strokovni simpozij ob praznovanju 25. obletnice osamosvojitve Slovenije in ob tem tudi 25. obletnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Pri obveščanju o dogodku in zbiranju...

»ZGODOVINA, KI POVEZUJE:

KAKO POUČEVATI OBČUTLJIVE TEME IZ JUGOSLOVANSKE ZGODOVINE?«SEMINAR Evropskega združenja učiteljev zgodovine in Društva učiteljev zgodovine Slovenije Pri projektu, ki je potekal v letih 2011-14, in se je vsebinsko navezoval na problematiko življenja v Kraljevini...